ผอมสวยอย่างสุขภาพดี 100%

บทความ Mind&Care

ออกกำลังกาย

            การออกกำลังกายที่มีประโยชน์ต่อหัวใจ ปวดและหลอดเลือด คือ การออกกำลังกายแบบแอโรบิก เป็นการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อแขนขาแบบต่อเนื่องมีรูปแบบชัดเจนไม่น้อยกว่า 20 นาที และหนักพอที่จะทำให้หัวใจทำงานมากขึ้น 


           หนักแค่ไหน 

           แค่พอเริ่มรู้สึกเหนื่อยเล็กน้อยหรือสังเกตจากขณะออกกำลัง ถ้าพูดคุยไม่ไหวแสดงว่า หนักไปอาจคำนวณจาก 


           ชีพจรขณะพัก + 50 เปอร์เซ็นต์ x (ชีพจรสูงสุด – ชีพจรขณะพัก) 

           ชีพจรสูงสุด = 220 – อายุ 

           ยกตัวอย่างเช่น ผู้ชายอายุ 40 ปี ชีพจรขณะพัก 80 ครั้งต่อนาที ดังนั้นชีพจรสูงสุดเท่ากับ 220 – 40 = 180 ควรออกกำลังกายให้ได้ชีพจร 80 + 50 เปอร์เซ็นต์ (180-80) = 130 ครั้งต่อนาที เป็นต้น 


           ตัวอย่างการออกกำลังกายแบบแอโรบิก ได้แก่

1. เดิน ทำได้ง่ายที่สุด 
2. วิ่งออกกำลังกายเบา ๆ 
3. ขี่จักรยาน 
4. ว่ายน้ำ เดินในน้ำ 
5. เต้นรำ รำวง 
6. เต้นแอโรบิก รำมวยจีน เป็นต้น 


           ข้อควรจำ

           1. ถ้ามีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ หรือมีความเสี่ยงสูงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น อ้วน สูบบุหรี่ มีประวัติครอบครัวเป็นโรค ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้ง 

           2. ก่อนออกกำลังกาย ต้องมีการอบอุ่นร่างกายก่อน โดยออกกายบริหาร หรือเดินช้าๆ ประมาณ 5-10 นาที และเมื่อหยุดออกกำลังกายต้องค่อย ๆ ผ่อนความหนักลง ห้ามหยุดทันที


ที่มา : สสส.