ผอมสวยอย่างสุขภาพดี 100%

อาหารการกิน

ดร.มิเชล จากสถาบันหัวใจแห่งศูนย์การแพทย์ Sheba ร่วมกับสถาบันต่อมไร้ท่อวิทยาได้ร่วมกันแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในร่างกาย

ของเราเมื่อทานอาหารที่มีโทษต่อหัวใจเข้าไป เชทเทอร์ กล่าวว่า ‘ให้ลองมองเข้าไปในเส้นเลือดอาร์เทอรีของเด็กๆ ที่กินอาหารหลายแบบสิ’ จากการทดลองเชทเทอร์พบว่าอาหารที่มีดรรชนีน้ำตาลสูงส่งผลทำให้แขนงอาร์เทอรีโป่งพองเป็นเวลาหลายชั่วโมง (อาร์เทอรีคือเส้นเลือดแดงที่นำเลือดแดงออกจากหัวใจ) 

          การเช็คสุขภาพหัวใจของเรานั้นจะดูกันที่ความยืดหยุ่นของอาร์เทอรีครับ เมื่อเราโกรธจัดนานๆ ผนังเส้นเลือดอาร์เทอรีจะขยายตัวและก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายตามมา เช่น อาร์เทอรีขาดความยืดหยุ่น อันจะนำไปสู่โรคเกี่ยวกับหัวใจหรือเสียชีวิตเฉียบพลัน 

          การทดลองนี้ใช้เทคนิคทางการแพทย์และการวิจัยของเชทเทอร์ในอิสราเอล ทำให้เชทเทอร์สามารถมองเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับอาร์เทอรีในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการทานอาหารคาร์โบไฮเดรตสูง 

          ดร.เชทเทอร์ กล่าวว่า การทำนายว่าใครสักคนจะเป็นโรคหัวใจนั้นยากมาก อย่างไรก็ตามแพทย์ทราบดีว่าอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงทำให้น้ำตาลในเลือดสูงอย่างรวดเร็ว และผู้ที่ชอบทานอาหารเหล่านี้ก็คือกลุ่มเสี่ยงที่จะเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลัน งานวิจัยของ ดร.เชทเทอร์ ช่วยปะติดปะต่อข้อสงสัยที่เกิดขึ้น และแสดงให้เห็นว่าอาหารสัมพันธ์กับเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในอาร์เทอรีอย่างไร 

          หากจะเปรียบเทียบงานนี้ก็คล้ายๆ กับคำเตือนถึงพิษภัยที่เกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่นั่นล่ะครับ งานวิจัยนี้ช่วยบอกได้ว่าอาหารโภชนาการต่ำมีผลต่อร่างกายของเราอย่างไร 

          การศึกษานี้ใช้อาสาสมัครสุขภาพดีจำนวน 56 คน แบ่งกลุ่มการทดลองออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งให้กินคอร์นเฟลคกับนม กลุ่มสองให้กินสารละลายน้ำตาลบริสุทธิ์ กลุ่มสามให้ทานคอร์นเฟลคที่เป็นรำข้าว ส่วนกลุ่มที่สี่ให้ทานน้ำเปล่าเป็นตัวหลอก หลังทดลองเป็นเวลากว่า 4 สัปดาห์ ดร.เชทเทอร์ ได้ใช้วิธีการทดสอบปฏิกิริยาหลอดเลือดแบบประยุกต์เพื่อดูผลการทดลองโดยการทดสอบนี้ต้องใช้ที่รัดแขนเหมือนกับเวลาที่เราไปวัดความดันเลือด ช่วยให้เห็นการทำงานของอาร์เทอรีในเวลานั้นๆ 

          ดร.เชทเทอร์ กล่าวว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคล้ายกับการเล่นละคร ก่อนการทานอาการพบว่าอาร์เทอรีของทุกกลุ่มทำงานเหมือนกัน แต่หลังจากทานอาหารแล้วพบว่าอาร์เทอรีของทุกกลุ่มมีการทำงานลดลงยกเว้นกลุ่มที่ทานน้ำเปล่า 

          อาหารจำพวกคอร์นเฟลค ขนมปังขาว เฟรนซ์ฟราย และของหวานใส่โซดาล้วนทำให้อาร์เทอรีเกิดความเครียด อย่างไรก็ตามทีมวิจัยได้แสดงให้เห็นเป็นครั้งแรกว่าอาหารคาร์โบไฮเรตสูงมีผลต่อการทำงานของหัวใจ 

          อาการผิดปกติของร่างกายหลายอย่าง อาจเกิดขึ้นได้จากความผิดปกติของหลอดเลือด และจัดได้ว่าเป็นภัยอันดับต้นๆ ที่จะก่อให้เกิดภัยต่างๆ ตามมา การหลีกเลี่ยงภัยเหล่านี้สามารถทำได้โดยทานอาหารจำพวกข้าวโอ๊ต ผลไม้และผักซึ่งเป็นอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตน้อยนั่นเองครับ