ผอมสวยอย่างสุขภาพดี 100%

HEALTHY TIPS

ถ้าไม่เคยออกกำลังกายมาก่อน และมีอายุเกิน 60ปี ขึ้นไป ยิ่งมีโรคประจำตัวหรือความพิการ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนว่าชนิดและวิธีออกกำลังกายที่เลือกนั้น เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่


- ถ้าเป็นคนติดบุหรี่ขนาดกลางหรือขนาดหนัก หรือมีน้ำหนักมากเกินปกติ ต้องพยายามหยุดหรือลดการสูบบุหรี่และลดน้ำหนักตัวลง 

- อย่าออกกำลังกายถ้ารู้สึกเหนื่อยหรือไม่สบายและไม่ควรออกกำลังกายหลังอาหารมื้อหนักๆ 

- ออกกำลังทีละเล็กทีละเล็กน้อย แล้วค่อยเพิ่มขึ้นสู่ขนาดที่พอเหมาะ 

- ในช่วงต้นๆ ต้องอดทน พออกกำลังกายระยะเวลาหนึ่ง ร่างกายจะเริ่มฟิตขึ้น