ผอมสวยอย่างสุขภาพดี 100%

ข่าวสุขภาพ

ศูนย์ควบคุมโรคเมืองอู่ซี มณฑลเจียงซู ทางภาคตะวันออกของจีนเผย พบแบคทีเรีย "Listeria" แฝงตัวในตู้เย็น ชี้เป็นแบคทีเรียต้นเหตุโรคอาหารเป็นพิษ หากเข้าสู่ร่างกายมนุษย์โอกาสเสี่ยงเสียชีวิต 30%           ผู้เชี่ยวชาญศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่ออู่ซีระบุจากการศึกษาพบว่าแบคทีเรียลิสเทอเรีย(Listeria) สามารถเจริญได้ดีที่อุณหภูมิตู้เย็น ดังนั้นแต่ละบ้านที่ใช้ตู้เย็นเพื่อเก็บรักษาอาหารต่างๆ จึงกลายเป็นแหล่งอาศัยชั้นดีของแบคทีเรียสายพันธุ์นี้ 

          ขณะที่คนทั่วไปเข้าใจว่าการเก็บผลิตภัณฑ์อาหารในตู้เย็นจะสามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้นานกว่าปกติ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าหากการเก็บรักษาไม่ถูกวิธี แบคทีเรียก็จะเจริญได้ดีในอาหาร และยังชี้ถึงอันตรายของแบคทีเรียว่า หากเข้าสู่ร่างกายคนจะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตถึง 30 เปอร์เซ็นต์ 

          อย่างไรก็ตาม ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคฯ แนะนำว่าก่อนรับประทานอาหารที่นำออกจากตู้เย็น ควรแน่ใจว่าผ่านการล้างทำความสะอาด เนื่องจากแบคทีเรียลิสเทอเรียมักเกาะอยู่บนผิวผลิตภัณฑ์ หากเป็นอาหารสดควรปรุงสุกก่อนรับประทานและทานให้หมดหลีกเลี่ยงการนำเข้าตู้เย็นนอกจากนี้ยังต้องทำความสะอาดตู้เย็นอย่างสม่ำเสมอ 

          ทั้งนี้ แบคทีเรียลิสเทอเรีย หรือลิสเทอเรีย โมโนไซโตจินนีส (Listeria monocytogenes) เป็นแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคลิสเทอริออซิส (Listeriosis) หรือโรคที่เกิดจากการปนเปื้อนในอาหาร บุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงมากที่สุด ได้แก่ สตรีมีครรภ์