ผอมสวยอย่างสุขภาพดี 100%

ข่าวสุขภาพ

อย. เพิกถอนทะเบียนตำรับยาคาริโซโพรดอล ส่วนผสมในยาแก้ปวด เกรงทำให้ผู้ใช้เกิดการเสพติดตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข

 รวม 20 ตำรับ เนื่องจากพบว่าเป็นยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง ไม่มีฤทธิ์คลายกล้ามเนื้อโดยตรง อีกทั้งมีฤทธิ์สงบประสาท เป็นยานอนหลับและเสพติดได้ เสี่ยงต่อการนำไปใช้ในทางที่ผิด อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ยา  

          ภญ.วีรวรรณ แตงแก้ว รองเลขาธิการ คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบ และทบทวนประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ยาของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พบว่า ยาคาริโซโพรดอล (Carisoprodol) ซึ่งเป็นยาที่อยู่ในสูตรผสมของยาแก้ปวด และมีการใช้ในกลุ่มผู้ใช้ยาที่ต้องการรักษาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย  

          โดยยาดังกล่าวไม่ได้ออกฤทธิ์ต่อกล้ามเนื้อโดยตรง แต่จะออกฤทธ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้สงบประสาทและนอนหลับ และเมื่อเลิกใช้ยาก็จะกลับมารู้สึกปวดเมื่อยตามร่างกายอีกครั้งหนึ่ง ทำให้ร่างกายเกิดการเสพติด รวมทั้งอาจมีความต้องการใช้ยาอย่างต่อเนื่องได้  

          นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงในการนำไปใช้ในทางที่ผิด ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ยา นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการยา จึงได้มีคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 547/2552 ให้เพิกถอนทะเบียนตำรับยาคาริโซโพรดอล  

          ภญ.วีรวรรณกล่าวว่า การเพิกถอนทะเบียนตำรับยาคาริโซโพรดอล มีผลให้ยาแก้ปวดที่มียาคาริโซโพรดอล เป็นส่วนผสมจำนวน 20 ตำรับ ต้องถูกเพิกถอนทะเบียนตำรับยาด้วย อาทิ  

          ยาคาริทาโซน (CARITASONE) เลขทะเบียนตำรับยาที่ 2A 283/26 

          ยาคาริโซโค (CARISO-CO) เลขทะเบียนตำรับยาที่ 2A 421/27 

          ยาโซมาจิน (SOMAGIN) เลขทะเบียนตำรับยาที่ 2A 781/27 

          ยาโพลิแซน (POLIXAN) เลขทะเบียนตำรับยาที่ 2A 441/28 

          ยาพาริโซดอล แท็บเล็ทส์ (PARISODOL TABLETS) เลขทะเบียนตำรับยาที่ 2A 745/29 

          ยาเซ็นพาดอล แท็บเล็ทส์ (CENPADOL TABLETS) เลขทะเบียนตำรับยาที่ 2A 861/29 

          ยาแร็กโซมา (RAXSOMA) เลขทะเบียนตำรับยาที่ 2A 1057/29 

          ยารูมาโซน - ดี (RUMAZONE-D) เลขทะเบียนตำรับยาที่ 2A 59/30 

          ยามัสเซลแล็กซ์ (MUSCELAX) เลขทะเบียนตำรับยาที่ 2A 279/30  

          ภญ.วีรวรรณกล่าวว่า อย. มีการทบทวนและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยาที่มีการขึ้นทะเบียนตำรับยากับ อย. แล้วอย่างสม่ำเสมอ ในขณะเดียวกันก็มีการเปิดรับข้อมูลทางวิชาการใหม่ๆ ที่เชื่อถือได้จากทั่วโลก เพื่อให้มั่นใจว่าการขึ้นทะเบียนตำรับยากับ อย. มีความปลอดภัย จึงขอให้ผู้บริโภคมั่นใจในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค