ผอมสวยอย่างสุขภาพดี 100%

สมุนไพร

 

มะดันมะดันเป็นไม้ต้น ที่มีความสูง 7-10 เมตร ลำต้นจะแตกกิ่งก้านเป็นพุ่ม เปลือกต้นมะดันจะเรียบ มีสีน้ำตาลอมดำ ใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับ ปลายใบและโคนใบแหลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบลื่น สีเขียวเข้ม ก้านใบยาว ออกดอกเดี่ยวหรือเป็นกระจุก ตามซอกใบ มีทั้งดอกสมบูรณ์เพศและดอกเพศผู้ ดอกสีเหลืองอมส้ม กลีบเลี้ยงมี 4 กลีบ ค่อนข้างกลม กลีบดอกมี 4 กลีบ รูปรีแกมรูปไข่ ปลายกลีบดอกมน ดอกเพศผู้มีเกสรเพศผู้ ผล รูปรีปลายแหลม ผิวเรียบสีเขียว เป็นมันลื่น มีรสเปรี้ยว เมล็ดมี 3-4 เมล็ด ติดกัน ส่วนที่ใช้ประโยชน์ได้ของมะดัน คือ ใบ ราก และ ผล

สรรพคุณ ทางยาของมะดัน
ใบและราก
- เป็นยาดอกเปรี้ยวเค็ม และปรุงเป็นยาต้ม รับประทานแก้กระษัย แก้ระดูเสีย ขับฟอกโลหิต
- เป็นยาระบายอ่อนๆ
- เป็นยาสกัดเสมหะในลำคอดี
ผล
- เป็นยาสกัดเสมหะในลำคอดี
- เป็นอาหาร